TİKİŞLƏRİN GERMETİZASİYASİ ÜÇÜN KİPLƏŞDİRİCİ REZİNLƏR - Nurkaucuk.az

Go to content
TİKİŞLƏRİN GERMETİZASİYASİ ÜÇÜN KİPLƏŞDİRİCİ REZİNLƏR
TİKİŞLƏRİN GERMETİZASİYASİ ÜÇÜN KİPLƏŞDİRİCİ REZİNLƏR
Bu kipləşdirici rezin növü tikişlər üçün germetik və doldurucu kimi istifadə edilir və iki əsas qrupa bölünür: deformasiya olunan və lentşəkilli. Onlar əyilmə qabiliyyəti, elastikliyi, kimyəvi təsirə davamlılığı, su və səs keçirməzliyi sayəsində geniş tətbiq olunur.
AYVUS.COM tərəfindən hazırlanıb
NUR KAUÇUK MMC
Azərbaycan, Xırdalan
Həsən Əliyev prospekti 36

+994 12 409 28 33  |  +994 50 235 23 23  | +994 50 339 93 75
satis@nurkaucuk.az  | info@nurkaucuk.az
Kauçuk məhsulları istehsalında həll tərəfdaşınız olaraq, tələblərinizə və xüsusiyyətlərinizə uyğun olaraq hər növ rezin istehsal edirik.

Siz sifariş edin, Biz istehsal edək.
Back to content